#HSPF

HSPF obilježava 10. godišnjicu postojanja

HSPF obilježava 10. godišnjicu postojanja

Hrvatski studentski politološki forum (HSPF) sa Sveučilišta u Mostaru će u ponedjeljak, 16. prosinca, obilježiti 10. godišnjicu postojanja u 17 sati u Amfiteatru Sokrat…

 Martin Mikulić ponovno predsjednik HSPF-a

Martin Mikulić ponovno predsjednik HSPF-a

Odluka je to donesena na X. redovnoj izbornoj sjednici Skupštine HSPF-a, koja je održana na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Svih 30 nazočnih članova jednoglasno su…

HSPF organizira Simulirani parlament 2018.

HSPF organizira Simulirani parlament 2018.

... parlamenta 2018. Naime, ovogodišnje izdanje Simuliranog parlamenta je peto u nizu u organizaciji Hrvatskog studentskog politološkog foruma (HSPF) te će se održavati 11. i 12.…

Martin Mikulić novi predsjednik HSPF-a

Martin Mikulić novi predsjednik HSPF-a

Za predsjednika HSPF-a izabran je Martin Mikulić, student preddiplomskog studija politologije, koji je u svom pozdravnom govoru kazao da je „dosadašnje vodstvo podiglo udrugu za pet…

HSPF: Caru carevo, Puljiću regije

HSPF: Caru carevo, Puljiću regije

...da se na sljedećoj sjednici očituje o prijedlogu Biskupske konferencije BiH o preustroju BiH iz 2005. godine. Taj prijedlog predviđao bi Bosnu i Hercegovinu u obliku četiri regije po, kako preuzvi…

HSPF: Pomažu li „kaplani“ urušavanju BiH?

HSPF: Pomažu li „kaplani“ urušavanju BiH?

...na lokalnoj razini ponovno su nuspojava kampanje koja za cilj nije imala program, smjernice razvoja lokalne samouprave, već novo zastrašivanje. Prebrojavanje glasova i proglašavanje…

HSPF: Izađite na izbore 2. listopada!

Ovi lokalni izbori provode se za općinska i gradska vijeća u FBIH, skupštine općina i gradova u RS-u te za načelnike općina i gradonačelnike gradova. Posljednjih mjeseci svjedočimo…