Svečano puštanje u rad mjerne postaje za monitoring kakvoće zraka

...s uređajima za mjerenje koncentracije ozona, dušikovih oksida i krutih čestica prašine u atmosferi. Mjernu postaju za mjerenje koncentracije štetnih plinova i četica prašine u zraku u rad će pustiti Prof.dr.sc.Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru, a uz Prof.dr.sc. Zorana Primorca, dekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti nazočnim će se obratiti i mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić.

Sutrašnjim svečanim puštanjem u rad mjerne postaje vrijedne više od 300.000 KM na mostarskom Sveučilištu započinje kontinuirano praćenje koncentracije štetnih tvari u zraku koje su posljedica gospodarskog razvoja. Ova mjerna stanica prva je takve vrste u Hercegovini i među rijetkim u cijeloj BiH, a svojim radom doprinijet će sprečavanju i ublažavanju mogućih štetnih posljedica onečišćenog okolnog zraka na ljudsko zdravlje i okoliš. Nabavku uređaja za mjerenje koncentracije dušikovih oksida, ozona i čestica prašine u zraku u 2010. godini financiralo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dok je displej za očitavanje izmjerenih koncentracija kupljen sredstvima Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

izvor: fpmoz.ba