FOTO  PREDSTAVLJAMO: Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Mostaru

PREDSTAVLJAMO: Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Mostaru

Nastanak ovog fakulteta je rezultat naraslih potreba za obrazovanjem kadrova za poljoprivredu kao vrlo važnu djelatnost u okviru strategije.

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilište u Mostaru
Bosna i Hercegovina

Biskupa Čule b.b. , 88000 Mostar , BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102
Fax.: +387 (0) 36 337 105

O fakultetu:

Agronomski fakultet je visokoškolska institucija Sveučilišta u Mostaru koja educira i usavršava kadrove za potrebe poljoprivredne i prehrambene industrije. Nastanak ovog fakulteta je rezultat naraslih potreba za obrazovanjem kadrova za poljoprivredu kao vrlo važnu djelatnost u okviru strategije razvitka ovog područja i šire, kao i važnog segmenta nacionalne ekonomije.

U nastavnom planu i programu projiciran je studij općeg smjera, što u ovim uvjetima odgovara realnim potrebama. Planiran je i poslijediplomski studij koji će pružiti mogućnost daljnjeg usavršavanja kadrova koji će jednim dijelom vezati svoj budući rad za ovaj fakultet.

Podružnica: stručna nastava u Livnu

Vlastita zemljišta

Početkom 2008.g. Agronomski i Prehranbeno – tehnološki fakultet dobio je na korištenje cca. 100ha zemljišta koje se nalazi u sklopu vojarne „Stanislav Baja Kraljević“ u Rodoču.

U kratko vremenskom razdoblju je privedeno kulturi cca. 20ha gdje su ratarske kulture. Na 1ha se nalazi eksperimentalni voćnjak u kojem je zastupljen veći broj voćnih vrsta. Također tu je i 0.5ha vinograda u kojem se nalazi 12 različitih sorti vinove loze, te 0.3ha aromatičnog bilja. Treću godinu zaredom postavljen je pokus „Gnojidba i njen utjecaj na okoliš“.

Pokušalište služi studentima da bi teorijsko znanje prenijeli u praksu. Fakultet posjeduje vlastitu mehanizaciju. U ljeto 2009.g. izgrađen je sustav za navodnjavanje.

HB.org