Najava: Na Maloj sceni HNK poetska priča o Hercegovini

Riječ je o drugom dijelu poetske priče o „Hercegovini" koja nam predstavlja stihove Antuna Branka Šimića, Zvonke Milkovića, Nikole Kordića, Ilije Jakovljevića, Petra Bakule, Ante Petrlića, Janka Bubala, Blage Karačića, Grgura Karlovčana, Lucijana Kordića, Predraga Kordića i Maka Dizdara.
Stihove govore glumci Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Velimir Pšeničnik Njirić, Tina Laco i Robert Pehar.

Kroz kolaž se prepliću motivi i slike hercegovačkih sela, nekropole stećaka, dolaska franjevaca u Hercegovinu,odlaska gladne djece u Hrvatsku,Starog mosta u Mostaru, crkve na Širokom Brijegu, Radimlje i Blidinja. Poetski kolaž nam kroz riječi pjesnika govori da Hercegovina, Zahumlje ili Hum nije samo zemljopisni pojam za regiju već zemlja slavljena, u srcima sačuvana i u pjesmama opjevana.

Stihove za drugi dio glazbeno-poetsko-scenskog kolaža „Hercegovina" je odabrao i scenski upriličio Robert Pehar, autor glazbe je Andrijan Zovko.