FPMOZ: Predstavljamo studij Pedagogije

FPMOZ: Predstavljamo studij Pedagogije
Danas je to studij Pedagogije.

DRAGI NAŠI BUDUĆI STUDENTI PEDAGOGIJE!

Kako je osnovni cilj organiziranja Smotre Sveučilišta u Mostaru pomoći maturanticama i maturantima pri odabiru studija, u ovom letku ćete naći osnovne informacije o studiju pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Pedagogija je znanost o odgoju s više znanstvenih grana. Znanost o odgoju pripada društvenim znanostima, a njezin karakter je interdisciplinaran. Danas su za predmet pedagogije u velikoj mjeri zainteresirani najrazličitiji društveni akteri što se ogleda i u tome da je područje odgoja i obrazovanja jedno od najdinamičnijih područja kako po broju znanstvenih istraživanja tako i po ulaganjima u njih u svijetu.

Studij pedagogije je jedan od najmlađih studija na Sveučilištu u Mostaru. Naime, pedagogija se kao dvopredmetni studij na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti studira od akademske 2005./06. godine, dok je početkom 2006./07. akademske godine uveden i jednopredmetni studij pedagogije.
Glavni cilj jednopredmetnog kao i dvopredmetnog studija pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru jest omogućiti studentima stjecanje kompetencija za kvalificirano obavljanje djelatnosti pedagoga u javnim i privatnim odgojno-obrazovnim ustanovama (dječji vrtići, škole, savjetovališta, domovi, ustanovama za organiziranje slobodnog vremena, zavodima za zapošljavanje, andragoškim službama, centrima za obrazovnu i profesionalnu orijentaciju i sl.). Pedagog, između ostalog, organizira odgojno-obrazovni rad, unapređuje nastavu, bavi se savjetodavnim poslovima, radi na organizaciji izvannastavnih aktivnosti i slobodnog vremena, surađuje s roditeljima, provodi razvojna i akcijska istraživanja itd. Međutim, tijekom studija pedagogije studenti stječu znanja i sposobnosti potrebne i za zapošljavanje izvan odgojno-obrazovnih institucija, primjerice u području medija, kulture, javne uprave, privatnog poduzetništva, nevladinog sektora i sl.

Nastavni plan i program studija pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usklađen je s planom i programom studija pedagogije na Sveučilištima u Republici Hrvatskoj, a time i s europskim iskustvima.

TRAJANJE STUDIJA

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije traje 3+2 godine /deset semestara/

dva obrazovna ciklusa s tim da preddiplomski studij pedagogije traje 3 godine tj. 6 semestara, a diplomski studij pedagogije traje 2 godine, odnosno, 4 semestra. Završetkom diplomskog studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju obavljanje djelatnosti pedagoga.

U akademskoj 2012./13. godini započeo je i treći ciklus studiranja - doktorski studij odgojnih znanosti - pedagogije, u trajanju od 3 godine /šest semestara/.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija Završetkom preddiplomskog jednopredmetnog studija pedagogije stječe se naziv prvostupnik/ica iz područja pedagogije, a završetkom preddiplomskog dvopredmetnog studija stječe se naziv prvostupnik/ica iz područja pedagogije i stručni naziv iz odgovarajuće studijske kombinacije. Završetkom diplomskog jednopredmetnog studija pedagogije stječe se naziv magistar/ica iz područja pedagogije, a završetkom diplomskog dvopredmetnog studija stječe se naziv magistar/ica iz područja pedagogije i stručni naziv iz odgovarajuće studijske kombinacije.

Uvjeti upisa na studij

Uvjeti upisa na studij pedagogije jesu:
-svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi iz koje se vrednuje opći uspjeh i uspjeh iz relevantnih nastavnih predmeta (hrvatski jezik, strani jezik, društveno-humanistički predmeti)
-položen prijemni ispit (na dvopredmetnom studiju to se odnosi na obje studijske kombinacije).

FPMOZ: Predstavljamo studij Fizike

FPMOZ: Predstavljamo studij Informatike

FPMOZ: Predstavljamo Studij glazbene umjetnosti

FPMOZ: Predstavljamo studij Kemije 

FPMOZ: Predstavljamo studij Edukacijske rehabilitacije 

FPMOZ: Predstavljamo studij Razredne nastave

FPMOZ: Predstavljamo studij Tehnike 

FPMOZ: Predstavljamo studij Geografije 

FPMOZ: Predstavljamo studij Predškolski odgoj 

 

FPMOZ: Predstavljamo Studij Fizičke kulture 

FPMOZ: Predstavljamo Studij kineziologije