FPMOZ raspisao natječaj za izbor dekana

FPMOZ
Hercegovina.info

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti raspisao je natječaj za izbor dekana ustrojbene jedinice Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru na vrijeme od četiri godine.
 

Za dekana ustrojbene jedinice Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava sljedeće opće i posebne uvjete:

opći uvjeti su:

- da je stariji od 18 godina;
 

posebni uvjeti su:

- da je osoba iz reda akademskog osoblja u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora koja je u radnome odnosu s punim radnim vremenom na Sveučilištu u Mostaru ili pridruženoj članici Sveučilišta u Mostaru.

Kao dokaz o ispunjavanju natječajnih uvjeta, uz potpisanu prijavu na natječaj, kandidati za dekana ustrojbene jedinice Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru dužni su dostaviti sljedeće dokumente, u originalu ili ovjerenoj preslici, ne starije od šest mjeseci:

- životopis
- izvod iz matične knjige rođenih ili presliku osobne iskaznice
- odluku o izboru u znanstveno–nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitog ili izvanrednog profesora
- uvjerenje/potvrdu da je u radnom odnosu s punim radnim vremenom na Sveučilištu u Mostaru ili pridruženoj članici -- Sveučilišta u Mostaru
- program rada i razvoja ustrojbene jedinice Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru za mandatno razdoblje.
 

Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Sveučilište u Mostaru
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Matice hrvatske b.b.
88 000 Mostar, BiH
s naznakom:
'Prijava na natječaj za izbor dekana ustrojbene jedinice
Fakulteta prirodoslovnomatematičkih i
odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru – ne otvaraj'

Kompletan natječaj pogledajte OVDJE.