Kreće uređenje vodopada Kravica

Kravice
Kravice

Temeljni cilj je njegova zaštita, ali ujedno i korištenje u svrhu turizma, piše Večernji list.

Cijelo to mjesto nesvakidašnje raskošne ljepote podijeljeno je u četiri zaštitne zone i u provedbi plana predviđeno je što će se sve tu raditi.

Zaštićene zone
U prvoj zaštitnoj zoni potrebno je poboljšati i urediti postojeće putove s obje strane vodopada, ali tako da se što bolje uklope u prirodni ambijent. U ovoj zoni zabranjeno je pravljenje šetnica i novih putova, kao i nekih drugih objekata, treba ukloniti postojeće električne instalacije i obnoviti stare mlinice i vodonatapne kanale.

U drugoj zaštićenoj zoni predviđa se poboljšanje postojećih putova tako da zadovolje potrebe te zone u turističkom pogledu, zatim uklanjanje postojećih električnih instalacija i osiguranje napajanja strujom nekih budućih sadržaja kao što su elektrovlak, ugostiteljski objekti i drugo, i također obnoviti mlinice i vodonatapne kanale.

Predviđeno je rušenje postojećih ugostiteljskih i pratećih objekata, a, prije svega, misli se na dva ugostiteljska objekta na lijevoj strani i drveni pješački most. Kad se oni uklone, teren će se urediti tako da bude kakav je bio prije njihove izgradnje. Potrebno je izgraditi pješačke staze za turističke potrebe, a one bi se uradile od prirodnih materijala (šljunak) kako bi se što bolje stopile s okolinom.

U trećoj zoni prostor će se urediti tako što će se preurediti vodonatapni sustav, izgraditi šetnice, projektirati novi putovi, preurediti postojeći kameni most i premjestiti se uzvodno na novo mjesto, izgraditi turističkougostiteljske objekte.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za nove turističko-ugostiteljske objekte postavljeni su sljedeći uvjeti: dimenzije kao u tradicionalnoj arhitekturi (8×12 m, 6×10 m, 6×16 m i sl.), prizemna katnost, a moguće i kat ili suteren, krov dvovodni, pokrov od kamenih ploča, dimnjak izražen, pročelje kameno s karakterističnim kamenim doprozornicima i dovratnicima, otvori kreativno riješeni, usklađeni s modernom arhitekturom, ali s podsjećanjem na tradicionalno graditeljstvo, konstrukcija suvremena s armirano-betonskim serklažima, krovište drveno, ograda kamena (suhozid), urediti vrt, dvorište (dvor) sa starinskim dijelovima, primjerice odrina ispred kuće, izgraditi kupalište (plažu) na najpovoljnijem mjestu.

U četvrtoj zaštićenoj zoni Kravice plan predviđa izgradnju kuća kao sklop etnosela kroz urbanistički projekt, poljodjelstvo bez pesticida i postojeća stambena naselja, piše Večernji list.

Izgradnja, nadogradnja, preuređenje i adaptacija građevina dopušteni su uz uvjet izgradnje nepropusnih septičkih jama do izgradnje kanalizacije.

Onečišćenje okoliša
Nije dopuštena gradnja objekata koji bi proizvodili onečišćenje okoliša, kao ni obavljanje djelatnosti u postojećim objektima s takvim posljedicama. U posljednjih nekoliko godina Federalno ministarstvo okoliša i turizma, uz potporu Općine Ljubuški, radilo je na uređenju Kravice i završeni su neki radovi.

Uređena je glavna pristupna cesta, rađene šetnice, obnovljena jedna mlinica, izgrađen vidikovac, parkiralište, postavljena pristupna rampa. Za očekivati je da će se planirano nastaviti raditi, a o veličini i značaju Kravice dovoljno govori to da ju je, prema procjenama JP Parkovi d.o.o Ljubuški koje s njom upravlja, ove godine posjetilo oko 130.000 gostiju.