PRVA U ŽZH Otvara se sigurna kuća za žrtve nasilja u Ljubuškom

nasilje u obitelji

Na sjednici Gradskog vijeća Ljubuški u petak našao se Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnivanju Sigurne kuće s ciljem zaštite žrtava nasilja.

Riječ je o Prijedlogu Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnivanju podružnice Javne ustanove Centra za socijalni rad Ljubuški – Sigurna kuća s ciljem zaštite žrtava nasilja.

Kako je navedeno u obrazloženju, u Bosni i Hercegovini postoji osam sigurnih kuća, odnosno skloništa za žrtve nasilja, ali nijedno na području Županije Zapadnohercegovačke.