Životni vijek stanovništva se produžava, ali ono sve ranije obolijeva

Životni vijek stanovništva se produžava, ali ono sve ranije obolijeva
Nove generacije mogle bi živjeti i stotinu godina, pa čak i više..

Međutim, iako se životni vijek stanovništva produžava, ono sve ranije obolijeva.

U studiji Nacionalnog instituta za demografska istraživanja Francuske navodi se da je životni vijek Francuskinja, produžen u periodu od 2008. do 2010 - sa 84,8 na 85,3 godine.

Francuzi takođe žive duže, njihov životni vijek u 2010. iznosio je 78,2 a 2008. godine 77,8.

Međutim, sada ranije obolijevaju.

Francuskinje u prosjeku obolijevaju sa 63,5 godina, dok je 2008. ta granica bila 64,6 godine a njihovi sunarodnici obolijevaju u prosjeku sa 61,9 godina, dok su 2008. postajali bolesni sa 62,7 godina.

Ista tendencija je i ostalim zemljama EU, životni vijek stanovništva se produžava, ali ono sve ranije obolijeva.

Šveđani najduže ostaju zdravi i to do svoje 71,7 godine, slijede Maltežani, Danci i Irci dok Slovaci u prosjeku obolijevaju sa 52,3 godine.

Slovakinje su najnježnijeg zdravlja jer u prosjeku oboljevaju počev od 52,1 godine dok Maltežanke nemaju problema sa zdravljem do 71,6 godina.

svijetokonas.net