Više stresa kod roditelja, više kilograma kod djece

Agensi stresa povezani sa dječjom pretilosti uključuju slabo fizičko i mentalno zdravlje, slab financijski status, te, kao vodeći agens, samohrano roditeljstvo.

Analizirani su podaci 2119 roditelja i skrbnika koji su imali djecu dobi između 3 i 17 godina, među kojima je njih 25% bilo pretilo. Promatrane varijable uključile su agense stresa roditelja, roditeljsku percepciju svojega stresa, dob, spol, rasu, zdravlje, spol djece, edukaciju roditelja, indeks tjelesne mase, kvalitetu sna te dječju pretilost, unos brze hrane, voća i povrća te tjelesnu aktivnost.

Od svih mjerenih agenasa stresa, najjaču vezu s dječjom pretilošći imalo je samohrano roditeljstvo, dok je slab financijski status bio najjače povezan sa tjelesnom neaktivnošću djece. Nadalje, najviši unos brze hrane uočen je kod djece čiji roditelji o sebi misle kao o osobama izrazito izloženima stresu.

izvor: vitamini.hr