Velikodušna donacija salona obuće Bata Commerce-a iz Čitluka za humani rad

Velikodušna donacija salona obuće Bata Commerce-a  iz Čitluka za humani rad

...humanitarnog rada Humanih Mostarskih mama i uvelike dao zamah njihovom radu.

One su mu se već zahvalile na svojoj Facebook stranici, a i mi koristimo priliku, da mu se putem našeg Portala zahvalimo, jer je ovaj događaj, zaista svake hvale vrijedan.