FOTO  Podržimo dojenje

Podržimo dojenje

Organizirale su ga mame iz Facebook grupe Mostarske mame: Ivana Škobić Bovan i Marina Čerkuč. Predavačica je bila medicinska sestra Rusmira Arapović, licencirana savjetnica za dojenje, sa međunarodnim certifikatom u toj oblasti.

Sestra Rusmira inače radi na porođajnom odjelu Kliničke bolnice Mostar. Nesebično, pomaže i educira svaku majku rodilju i pokazuje ispravan način i pristup dojenju, jer dojenje samo po sebi iziskuje čitav niz aktivnosti, koja jedna po jedna čine savršen sklop. Osim organizatorica, predavanaju su prisustvovale majke dojilje i trudnice, za koje je ovo predvanje jako važno za pripremu za najvažniju ulogu u životu svake žene, a to je uloga majke. Organizatorice, kao i sama predavačica su izrazile želju, da se ovakva druženja, edukativnog karaktera i u budućnosti organiziraju i nadaju se i većem broju zainteresiranih žena, majki.