Što više muškarac čisti i kuha, veća šansa za raspad braka

Po Institutu za sociološka istraživanja u Oslu, postotak razvoda među supružnicima koji pravedno dijele zadaće u kućanstvu je pedeset posto viši nego kod onih gdje najveći dio posla obavlja žena.

"Što više muškarac u kući radi, to je viši postotak razvoda", objasnio je Thomas Hansen, jedan od autora velike studije pod naslovom "Ravnopravnost u kući".

Istraživači nisu uspjeli pronaći točnu uzročno-posljedičnu vezu između angažmana u braku i razvoda, pa su se zadovoljiti zaključkom da se radi o "modernih" parovima. A oni, osim što ravnopravno dijele poslove u kući imaju i modernu percepciju braka i razvoda.

"Kod modernih parova i žena ima visoko obrazovanje i dobar posao, čime je ona manje ekonomski ovisna o mužu. One se dakle mogu puno lakše snaći u slučaju razvoda", dodao je.

U Norveškoj se muškraci i žene podjednako angažiraju kada je riječ o obrazovanju djece, ali kada se radi o kućanskim poslovima, i dalje žene obavljaju veći dio.

(Hina)