Fondacija Kairos organizira još jednu humanitarnu akciju: „Učimo se darivati“

Fondacija Kairos organizira još jednu humanitarnu akciju: „Učimo se darivati“
Cilj ove humanitarne akcije je prikupljanje sredstava za nabavku školskog pribora, bilježnica i udžbenika za siromašnu djecu na prostoru općine Busovača.  Primiče se početak nove školske godine koji će, zahvaljujući ovom projektu, biti puno ljepši za siromašnu školsku djecu i njihove obitelji koje su dosad brinule zbog nedostatka financijskih sredstava za nabavku osnovnog školskog pribora.

Ovakvi humanitarni projekti su vrlo česti u drugim zemljama i gradovima koji omogućavaju značajnom broju djece smanjenje troškova i samim tim, ljepše školovanje. Prema istraživanju Fondacije Kairos, na prostoru općine Busovača evidentirano je oko 150 socijalno ugrožene djece. To je dovoljan razlog da svi oni koji su u mogućnosti da se, na bilo koji način, uključe u ovu akciju, to i učine. Učesnici će i sami uvidjeti  da nema ništa vrjednije od dječjeg osmijeha i ništa što nas može ispuniti kao što  to čine dobra djela, solidarnost i briga za druge.

Oni koji žele pomoći ovu akciju mogu to učiniti kupovinom školskog pribora ili uplatom na žiro račun Fondacije Kairos kod Zagrebačke banke na broj 3382502201054495 ili na devizni račun kod Zagrebačke Banke br: 3380604814685931 SWIFT CODE - ZABABA22 IBAN BA39.

29. kolovoza biti će održan koncert na otvorenom te će se tim putem zahvaliti svima koji su podržali ovu akciju, sav prihod od koncerta biti će utrošen u nabavku školskog pribora.

 

Kontakt osobe:

Bojan Pušić
mob.: 063 856 496

Željko Grubešić
mob.: 063 797 850