Europski dan jezika 26. rujna – Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš

...močno oružje za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta.

Upravo radi toga na inicijativu Vijeća Europe 2001. godine utemeljen je 26. rujan kao Europski dan jezika. Glavni su ciljevi proslave Europskog dana jezika upozoriti građanstvo na važnost učenja jezika i poticati učenje većega broja jezika da bi se povećala višejezičnost i razumijevanje različitih kultura, promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe te poticati cjeloživotno učenje jezika u bilo kojoj dobi, u školi i izvan nje.

Povodom ovog dana diljem Europe organizira se niz aktivnosti s djecom i za djecu, razni TV i radio programi, nastave jezika, konferencije,seminari, ... jer jezici postaju uvjet za osobni i profesionalni razvoj pojedinca te ekonomski razvoj, a poznavanje više jezika u Europskoj uniji usko je povezano i s ostvarivanjem demokratskih prava građana.

Neke zanimljivosti o jeziku

-u svijetu postoji oko 6000 do 7000 jezika koje govori oko 6 milijardi ljudi
-u Europi postoji oko 225 autohtonih jezika
-najmanje polovica svjetskog stanovništva govori dva ili više svjetska jezika
-priljev migranata i izbjeglica u Europu povećao je višejezičnost
-Europljani u svakodnevnom životu imaju potrebu za sve većim znanjem stranih jezika
-jezici su u stalnom kontaktu i utječu jedni na druge u mnogim europskim jezicima danas se koriste engleske posuđenice
-znanje više jezika povećava dostupnost radnim mjestima, a tvrtkama povećava konkurentnost na tržištu
-europski jezici pripadaju trima velikim skupinama: germanskoj, romanskoj i slavenskoj
-većina europskih jezika koristi latinicu, poneki ćirilicu, a neki imaju svoje pismo (grčki, jidiš, gruzijski,..)
-neeuropski jezici koji se najčešće koriste u Europi su arapski, kineski i hindi, a imaju i svoje pismo.

 

europski-fondovi.eu