#promicati jezičnu kulturu

Europski dan jezika 26. rujna – Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš

Ne kaže se uzalud “koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš”. Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi, jer znanje jezika je ...