Sedam biblijskih stihova koji mogu popraviti svaki loš dan

Sedam biblijskih stihova koji mogu popraviti svaki loš dan
Nije potrebno odgovore tražiti na drugim mjestima ako u blizini imate Bibliju.Biblijski stihovi su izvrsno sredstvo koje možete podijeliti s onima koji imaju loš dan.

Ovih sedam biblijskih tekstova vam mogu popraviti raspoloženje:


Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. - 1. Petrova 5,6-7


A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki način! Gospodin sa svima vama! - 2. Solunjanima 3,16


Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. - Filipljanima 4,6-7


I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. - Psalam 50,15


''Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!'' - Matej 7,7


Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. - 1. Solunjanima 5,16-18


''To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!''
- Ivan 16,33