Kršćanin nikad ne miruje, niti ga teškoće zaustavljaju

..., Svetih Ćirila i Metoda, Papa je govorio o kršćanskoj osobnosti. Evanđelje se naviješta s radošću, žaljenje se Gospodinu ne mili - kazao je papa Franjo.

Komentirajući prvo liturgijsko čitanje, uzeto iz Djela apostolskih, Papa je rekao da je kršćanin „poslanik". Gospodin šalje svoje učenike, traži od njih da idu naprijed. Kršćanin ne može mirovati: nepomičan kršćanin je bolestan u svojoj kršćanskoj osobnosti. Kršćanin je učenik zato da ide, da napreduje. Opraštajući se od učenika, Gospodin ih šalje: „Idite po cijelom svijetu i naviještajte Evanđelje." Idite! Hod je dakle prvo obilježje kršćanskog identiteta; a ako ima teškoća, treba ih nadići - kazao je Sveti Otac dodajući:
Isus potiče da se ide na raskrižja i da se poziva sve, dobre i zle. Evanđelje veli: sve. Kršćanin dakle ide; ima li teškoća, nadilazi ih kako bi mogao naviještati blizinu Kraljevstva Božjega. Drugo pak obilježje kršćanskoga identiteta jest da „kršćanin treba biti uvijek poput janjeta". Kršćanin je kao janje i tu osobinu treba očuvati. Gospodin nas šalje kao janjce među vukove. Netko bi mogao predložiti da se protiv vukova primjeni sila - primijetio je Papa te dodao:

Sjetimo se Davida kad se morao boriti protiv Filistejca: htjeli su ga odjenuti u Šaulov bojni oklop u kojemu se nije mogao kretati". Takav ne bi bio istinit - objasnio je Papa - ne bi bio ponizan, jednostavno ne bi bio David. A na kraju, on je ipak uzeo praćku i pobijedio. Kao janjci... Nije potrebno pretvoriti se u vukove... Katkad smo u napasti: to je teško, vuci su lukavi; a ja ću ih nadmudriti, zar ne? Treba biti kao janje. To ne znači lud, nego kao janje, s kršćanskom pronicljivošću, ali uvijek kao janje. Jer ako si janje, Bog te brani. Ali ako si jak kao i vuk, On te ne brani; ostavlja te sama, onda ćete vukovi pojesti živa - objasnio je Papa te se osvrnuo na treće obilježje kršćanske osobnosti.

Treće je pak obilježje kršćanski način života, to jest radost. Kršćani su radosni jer su upoznali i jer naviještaju Gospodina. Kršćanski je hod radostan, bez radosti se ne može hoditi kao janje.

I u teškoćama, problemima i pod teretom grijeha i mana, pravi je kršćanin uvijek radostan jer Bog uvijek prašta i pomaže. Janjci, Božji poslanici trebaju radosno naviještati Evanđelje - ustvrdio je Papa dodajući:

Mlaki i tužni kršćani ne služe ni Bogu ni Crkvi, oni koji uvijek tako žive, žaleći se na sve, uvijek su žalosni... Pravi učenici nisu takvi. Sveti je Augustin kršćanima govorio: Idi, idi naprijed, pjevaj i koračaj! Radosno: to je kršćanski stil. Treba radosno naviještati Evanđelje, a Gospodin će učiniti sve ostalo. Naprotiv, zbog velike tuge i gorčine kršćanstvo se živi bez Krista: Križ ispražnjuje kršćane koji stoje plačući pred Svetim grobom, kao Magdalena, ali bez radosti otkrivanja Uskrsloga - rekao je Papa.
Na blagdan kršćanskih učenika, Ćirila i Metoda, Crkva nas potiče na razmišljanje o kršćanskom identitetu. Kršćanin nikad ne miruje; to su muškarac ili žena u stalnom pokretu; uvijek prelazi preko teškoća. Ide kao janje, ne uzda se u svoje snage; uvijek je radostan. Neka nam Gospodin, po zagovoru svetih zaštitnika Europe, udijeli milost da živimo kao kršćani koji su nalik janjcima i obilježeni radošću - zaključio je Sveti Otac.


Radio Vatikan