Franjevci i Hercegovina

Priređivač fra Robert Jolić u predgovoru zbornika napominje kako su u njem objavljena 22 rada, koji s različitih aspekata nastoje osvijetliti prošlost i sadašnjost hercegovačkih franjevaca te ističe kako su radovi veliki doprinos poznavanju Hercegovačke franjevačke provincije i raznovrsne djelatnosti njezinih članova kroz povijest.

Ocijenio je kako je građa zbornika od neizmjerno velike koristi za izradbu novoga šematizma Provincije.

Na mostarskom simpoziju sudjelovali su ugledni znanstvenici, među kojima i Bazilije Pandžić, Marijan Sivrić, Šimun Musa, Gabrijel Hrvatin Jurišić, Jure Krišto, Ivan Dugandžić, Tomislav Pervan te Vendelin Karačić.

Njihovi, kao i radovi ostalih izlagača uvršteni u zbornik "Franjevci i Hercegovina (453 str.), osim izvora za franjevačku povijest na hrvatskim prostorima, obrađuju i povijest bosanske vikarije i provincije do odcjepljenja hercegovačkih franjevaca 1844., dolazak franjevaca u Humsku zemlju u srednjem vijeku, franjevce u Hercegovini tijekom osmanlijskoga doba, kulturno-prosvjetnu te tiskarsko-nakladničku, novinsku i književno-jezičnu djelatnost Franje Miličevića, hrvatstvo i jugoslavenstvo među franjevcima do 1918., franjevački žrtvoslov, razvoj srednjoškolskog obrazovanja, duhovni profil Hercegovačke provincije, odnos franjevaca i hrvatskog puka u Hercegovini, franjevački svjetovni red, društva koja su osnivali i vodili, djelatnost izvan Hercegovine (Amerika i Kanada, zapadna Europa te Afrika), tiskare i nakladničku djelatnost, dobrotvorni rad, hercegovačke latiniste, bibličare i filozofe te kulturno naslijeđe u franjevačkoj zajednici.

  Hina