PORODILJNA POMOĆ Iako je Vlada donijela odredbu od 996 KM pomoći, samo u Sarajevskoj županiji obitelji dobivaju taj iznos

PORODILJNA POMOĆ Iako je Vlada donijela odredbu od 996 KM pomoći, samo u Sarajevskoj županiji obitelji dobivaju taj iznos
Ilustracija hercegovina.info

Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine kojeg je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i koji je stupio na snagu  9. listopada 2022. godine, uredio je pravo na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje.

Shodno obvezi usklađivanja županijskog zakona s federalnim zakonom, Županija Sarajevo donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom, koji je najvećim dijelom zadržao postojeća prava u nominalno istom iznosu ili je uvećao iznos nekih prava.

Općinski organi uprave su imali obvezu donijeti nova rješenja u skladu s ovim zakonima i to rješenje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu umjesto plaće i rješenje o ostvarivanju prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, na osnovu kojih bi se mogla vršiti isplata prava po osnovu porodiljskog odsustva. Međutim, općinski organi uprave, zbog velikog broja predmeta, rješenja o ostvarivanju ovih prava objektivno nisu mogli donijeti u propisanim rokovima.

S tim u vezi, imajući u vidu realnu situaciju i opterećenost prvostupanjskih općinskih organa uprave koji provode naprijed navedene zakone, nakon što općinski organi uprave dostave Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Županije Sarajevo navedena prvostupanjska rješenja na koja nema žalbe, prava po osnovi porodiljskog odsustva će se isplatiti korisnicima/korisnicama, a isplatom će se obuhvatiti retroaktivno i onaj mjesec za koji nije bilo isplate.

"Želimo napomenuti da su ukupni novčani iznosi po županijskom zakonu, po osnovi prava porodilja, ostali na istom nivou, odnosno porodilje će ostvarivati ova prava u ukupnom iznosu od 996 KM", priopćeno je iz Službe za protokol i press Županije Sarajevo.