#FBIH

Problemi u realizaciji dječjeg doplatka u FBiH

Problemi u realizaciji dječjeg doplatka u FBiH

U Federaciji BiH stupio je novi Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom, kao i novi pravilnik za ostvarivanje dječjeg doplatka u iznosu od 103 KM. Pravilnik propisuje otvaranje…

FBiH Počela isplata civilnih invalidnina

FBiH Počela isplata civilnih invalidnina

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za prosinac 2019. godine su upućeni prema bankama. Federalno…