#FBIH

Problemi u realizaciji dječjeg doplatka u FBiH

Problemi u realizaciji dječjeg doplatka u FBiH

U Federaciji BiH stupio je novi Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom, kao i novi pravilnik za ostvarivanje dječjeg doplatka u iznosu od 103 KM. Pravilnik propisuje otvaranje…