STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA MOSTARA

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA MOSTARA

U skladu s odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona od 5.2.2012. godine, Zapovjednik Stožera Civilne zaštite na sjednici održanoj dana 6.2.2012. godine, donosi slijedeću:

Z A P O V I J E D / N A R E D B U

1.      Zapovijeda/naređuje se da operativni dio Stožera/Štaba Civilne zaštite nastavi aktivno dežurati 24 sata na dan u tri smjene. Operativni dio Stožera/Štaba čine Salko Mehićević, Slavica Aničić i Petar Jurić koji su dužni osigurati i organizirati dežure po segmentima čišćenja, zdravstva, prometa, opskrbe i rada s građanstvom.

a)  segment čišćenja - odgovorne osobe su: Omer Pajić, Marina Deronjić i Izet Šahović

b)  segment zdravstva - odgovorne osobe su dr.Davor Pehar, dr.Zlatko Guzin, Mjiljana Zovko, Hiba Mahinić,     

c)  segment prometa - odgovorne osobe su: Dražen Vrljić,  Halil Čolić i Dragan Jelonjić

d)  segment opskrbe - odgovorne osobe su: Božo Ćorić, Alen Kajtaz      

     Zdenko Marić,  Ragib Šuta, Vitomir Dodig, Mile Puljić i Mili Huseinagić

e)  segment rada sa građanstvom - odgovorne osobe su: Predrag Šupljeglav i povjerenici mjesnih zajednica

2.      Osigurati stalnu prohodnost prema važnijim objektima (Sveučilišna klinička bolnica, Regionalni medicinski centar, Ustanove hitnih pomoći, mrtvačnica Bijeli brijeg i Sutina, trgovinskim radnjama, elektrodistribucijama, Vodovodu).

3.      Osigurati opskrbu Grada sa osnovnim životnim namrnicima i lijekovima.

4.      Osigurati nesmetanu opskrbu električnom energijom, vodom i gorivom.

5.      Da se Ministarstvo unutarnjih poslova-PU Mostar angažira na uklanjanju vozila koja ometaju dalje čišćenje prometnica i ako je potrebno vlasnike vozila treba i privoditi i izdavati prekršajne naloge. Osigurati nesmetano kretanje vozila koja imaju odobrenje Stožera/Štaba Civilne zaštite.

6.      Naređuje se svim muškim uposlenicima Gradske uprave Grada Mostara i javnih ustanova da se jave na svoja radna mjesta, kako bi se angažirali na čišćenju ulaza u objekte i drugim neophodnim radnjama na zaštiti ljudi i imovine.

7.      Osigurati odvoženje snijega na zelene površine, igrališta ili u rijeku Neretvu i Radobolju.

8.      Ažurirati postojeći popis strojeva koje rade na čišćenju ulica, dionice koje održavaju i ažurirati brojeve mobilnih telefona osoba koje rade za mašinama.

9.      Osigurati  odgovarajuće prostorije za prihvat i smještaj osoba koji su se zatekle u Mostaru i koje to zatraže. Preko Pučke i Javne kuhinje osigurati im minimalno jedan obrok.

10.  Osigurati prijevoz osoba koje su smještene u Hotelu Ero prema njihovim domovima, posebno osoba koje imaju prebivalište južno od Mostara-odmah.

11.  Naređuje se Crvenom križu-Javnoj kuhinji i Pučkoj kuhinji da osiguraju hranu za osobe koje rade na čišćenju Grada.

12.  Izvijestiti stanovnike Mostara da se za pomoć mogu obratiti preko 4 broja telefona Stožera/Štaba Civilne zaštite i to: 558 253; 558 257; 334 294 i 334 295.

13.  Naređuje se Šefu Službe za inspekcijske poslove da bude dežurni u Stožeru Civilne zaštite i svim inspektorima koji se ovom Naredbom raspoređuju na poslove komunalnih inspektora i upućuju na teren. Za izvršenje ove točke zadužuje se Šef Službe za inspekcijske poslove.

14.  Naređuje se Službi za inspekcijske poslove da sačini popis očišćenih ulica. Izdati rješenja svima koji ne čiste svoje ulaze i pristupe objektima.

15.  Naređuje se službenicima Halilu Ćoliću i Draženu Vrljiću da odmah organiziraju privremenu regulaciju prometa u Gradu.

16.  Za zaposlenike koji imaju radnu obavezu radno vrijeme je od 9:00 do 17:00.

17.  Ova Zapovijed/Naredba stupa na snagu danom donošenja a ista vrijede do donošenja naredne ili prestanka stanja elementarne nepogode.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA MOSTARA

Ljubo Bešlić