Mostar: Zbog smeća na ulicama prijeti velika opasnost od izbijanja zaraza

Mostar: Zbog smeća na ulicama prijeti velika opasnost od izbijanja zaraza

Na temelju činjenice da je gradska sanitarna inspekcija zatražila od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH da se uradi analiza posljedica koje bi mogle nastupiti zbog neodvoženja otpada s gradskih ulica, a koja je pokazala da bi posljedice po građane mogle biti katastrofalne jer postoji velika opasnost od izbijanja zaraza, zaključeno je da Stožer civilne zaštite Grada Mostara, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, poduzme preventivne mjere u cilju uklanjanja otpada sa gradskih ulica i otklanjanja opasnosti od zaraze ljudi i životinja.

Upućen je poziv komunalnim poduzećima da se u roku tri dana izvrši uklanjanje smeća s ulica te da se potom izvrši čišćenje vodom i deratizacija mjesta na kojem je bilo odloženo smeće proteklih dana.

Stožer civile zaštite Grada Mostara ovim putom podsjeća sve građane da su dužni izmirivati  redovito svoje obveze plaćanja odvoza smeća  prema komunalnim poduzećima jer je to jedan od preduvjeta za njihovo normalno funkcioniranje.