#odlagalište smeća

Mostar: Pješaci nemaju gdje baciti smeće

Mostar: Pješaci nemaju gdje baciti smeće

Prema planu za pripremu ugovora o zajedničkoj komunalnoj potrošnji grada Mostara s JP Komunalno, predviđeno je 8 tisuća KM za nabavu košara za smeće. Ugovor još nije potpisan i…

Mostar: Hercegovina se pretvara u ekološku bombu?

Mostar: Hercegovina se pretvara u ekološku bombu?

Ova deponija, u čiju je gradnju uloženo oko 13 miliona KM, izgrađena je mnogo ranije nego što je Grad Mostar pribavio urbanističku dozvolu. Iako je Federalna uprava za inspekcijske poslove 13…

Od 1. travnja Hercegovina ostaje bez deponija

Od 1. travnja Hercegovina ostaje bez deponija

Sudeći prema odluci koju je donijelo spomenuto ministarstvo, odgovor na ovo pitanje je potvrda. Naime, prema rješenju Ministarstva okoliša i turizma FBiH mostarski deponi Uborak od 31.…

Otpad na gradskim ulicama

Otpad na gradskim ulicama

Iako su komunalni inspektori Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara u predmetu nadzora sakupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim otpadom prije tri dana izdali rješenje kojim se…