Ljudi komentiraju kvalitetu prijenosa, Gradsko vijeće Mostara briše komentare

Ljudi komentiraju kvalitetu prijenosa, Gradsko vijeće Mostara briše komentare

U 13 sati je započela prva sjednica novog saziva Gradskog vijeća Grada Mostara. Iako je, za mostarske uvjete, napravljen megalomanski iskorak u vidu prijenosa uživo, isti je vrlo niske kvalitete.

Navedeno su komentirali i građani koji su željeli čuti, ali i vidjeti premijerno izdanje Gradskog vijeća nakon osam godina. "Jao kvalitete, šta je ovo 1999.?", "Kvaliteta prijenosa je užasna, imate 480p u 2021. godini, a zvuk krči i nejasan je. Uložite 2000KM i riješite taj problem", "Snimano mikrovalnom".

Dio poruka je ubrzo izbrisan od vlasnika prijenosa, u ovom slučaju Gradskog vijeća Grada Mostara. U kvalitetu prijenosa se možete uvjeriti ovdje.