FOTO  Gradonačelnik Bešlić s izaslanstvom HDZ-as BiH kod provincijala fra Ivana Sesara

... je danas u Mostaru sa fra Ivanom Sesarom, provincijalom Hercegovačke franjevačke provincije. Gradonačelnik je Bešlić informirao provincijala Hercegovačke franjevačke provincije o aktualnim gospodarskim i političkim prilikama u Gradu Mostaru. Krišto i Lozančić su upoznali provincijala fra Ivana o aktualnom stanju u Bosni i Hercegovini te aktivnostima HDZ BiH koji se tiču ustavnih promjena u BiH.

Ljubo Bešlić

Za HDZ BiH su jedina ispravna i prihvatljiva rješenja ona koja će osigurati istinsku ustavnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda u BiH. Provincijal fra. Sesar je zahvalio gradonačelniku Bešliću i izaslanstvu HDZ BiH na informacijama koje je dobio o aktualnim političkim prilikama u BiH.

hercegovina.info