Sve zbog muslimanske državice na Balkanu?

Sve zbog muslimanske državice na Balkanu?

· EU i NATO možemo vidjeti kao modernu varijantu Otomanske ili Habsburške imperije
· Podjela na nacionalne države u BiH je vaskrs Tuđmana i Miloševića, ali do toga ne može doći
· Podjela je monstruozan posao koji bi muslimansku državicu ostavio u inferioronom položaju
· Za razliku od BiH, podjela Kosova je izvjesna
Ni Irska i Sjeverna Irska još uvijek nisu slijepljene pa ne propada svijet zbog toga. A ,koliko vidim, to donosi sreću dok polovnjače, gore, nalaze mlade, devetnaestogodišnje, ljubavnike i prcaju se ko mršave kezmice.
Ne znam za Bošnjake, ali Srbi i Hrvati nikada se nisu, niti će, osećalo Bosancem, što bi rekao Bora Čorba iz amsterdamske faze.
Slažem se oko tih imperija. Samo da ih deklarišemo kako treba, i redoslijedom: Otomanska, Habsburška, Euroatlantska. Ne postoji BiH radi Bosanaca i Hercegovaca, nego radi imperija, moj Anatole.
Tuđman i Milošević vječno žive. Raspad SFRJ je njihov najveći spomenik. Njima i suizvođačima, dabome. Jedino nije jasno, kako može da se dijeli Socijalistička Federativna Samoupravna Jugoslavija, Srbija, što na silu Kosovom, što statutom Vojvodinom. O Sandžaku da ne zborim. A BiH ne može. Nije BiH sveta indijska krava Balkana. A ako može da se podijeli Vojna Baza Kosovo, kome mos der ljote bljuza nato, u čemu je problem sa međunarodno priznatim, verifikovanim i garantovanim unutrašnjim granicama BiH.
Muslimanska državica koja bi bila jadna i inferioriorna?
A šta je sa Srbima koji su jadni u Hrvatskoj. Nemaju ni ćirilicu a kamo li državicu. Šta je sa Hrvatima u BiH, koji su takođe jadni i nemaju ni televiziju a kamo li državicu. Šta je sa Srbima u Federaciji BiH. I oni su jadni, nemaju ni kanton a kamo li državicu. Prihvatili bi i županiju, sirotani.
Nije valjda cijeli seks zbog jadne muslimanske državice na Balkanu.

Rajko Vasić l vasicrajko.blogspot.com

poskok.info