HKDU BiH izražava svoje zadovoljstvo postignutim strateškim sporazumom između HDZ BiH i HDZ Hrvatske

HKDU BiH izražava svoje zadovoljstvo postignutim strateškim sporazumom između   HDZ BiH i HDZ Hrvatske

...potporu uspostavi pune ustavne i institucionalne jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kao jednog od tri tvorbena naroda u Bosni i Hercegovini.

Podrška HDZ-u BiH kao stožernoj stranci hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini, u ostvarenju suverenih prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kroz potpisani vrlo konkretan dokument, govori, o tom da je sazrelo vrijeme da službeni Zagreb preuzme svoj dio odgovornosti za sudbinu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i Bosnu i Hercegovinu kao državu u cijelini.

Više nismo sami.