CIK: Donesena odluka o otvaranju vreća sa 78 biračkih mjesta

Iz CIK-a BiH saopćeno je da će posebna komisija sutra u skladištu CIK-a provesti postupak otvaranja vreća i izuzimanja zapisnika, izvoda iz Centralnog biračkog spiska i kopija obrazaca rezultata sa tih biračkih mjesta u prisustvu akreditiranih izbornih posmatrača.

CIK BiH je trenutno u postupku utvrđivanja izbornih rezultata, a to podrazumijeva objedinjavanje glasova sa redovnih biračkih mjesta, sa biračkih mjesta gdje su glasali birači u odsustvu, glasova birača koji su glasali posredstvom mobilnog tima, glasova birača koji su glasali putem pošte i u DKP-a, te glasova birača koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima.

srna