Budimir: Radit ću na suzbijanju kriminaliteta

Budimir je dao punu potporu policajcima koji pošteno i hrabro rade svoj posao, izlažući svoj život opasnosti kako bi očuvali sigurnost građana. 

Razgovarajući s policajcima o korupciji i kriminalu, Budimir je istaknuo da će kao premijer HNŽ-a poduzeti sve potrebne korake kako bi se suzbila korupcija u MUP-u, ali i kriminal u vidu trgovanja drogom, reketarenja - kamatarenja, te drugi oblici kriminala. 

Policajci su Budimiru kazali kako je njima na prvom mjestu sigurnost građana, te da naporno rade cijele noći radi održavanja reda i mira. 

Budimir je pohvalio takav trud običnog policajca, naglasivši kako se na sigurnosti građana mora raditi sustavno i planski, što do sada nije bio slučaj. 

"Uz vašu potporu, krenut ću nakon predstojećih izbora s čišćenjem policije od korupcije kako bi se zaštitio život i trud običnog, vrijednog policajca, ali prvenstveno i radi zaštite običnih građana koji danas vape za boljim sigurnosnim stanjem", zaključio je Budimir u razgovoru s policajcima.