Usvoji li se zakon, selimo u Hrvatsku

To znači da će imati umjesto jednog dva čitanja te će tako biti više vremena za korekcije kako bi se u konačnici donio što kvalitetniji zakon.

I prije nego se pojavio u javnosti izazvao je veliko zanimanja i stoga što su mediji i neki političari ga okarakterizirali kao udar na Hrvate u Bosni i Hercegovini, posebice na one koji su s prostora Republike Srpske.

Burne reakcije

I vrijeme donošenja zakona za neke je sporan. Išlo se čak dotle kako će ovim zakonom stradalnici rata izgubiti prava koja su stekli u Hrvatskoj. Bilo je i onih koji su govorili da predstoji iseljavanje Hrvata iz BiH. Najava ovoga zakona među hrvatskim političarima u BiH izazvao je buru reagiranja.

Za HSS-NHI zakon je sporan i stoga što ide u hitnu zakonsku proceduru. Predsjednici HSS-NHI–a Ljiljani Lovrić sporno je slanje zakona u hitnu proceduru i zašto bez ikakve najave. -Iz Hrvatske su počele stizati informacije da će se ljudi morati odreći jednoga od prebivališta, čak dotle da se mogu gubiti stečena prava. To stvara pomutnju - kazala je Lovrić.

Sporno je donošenje zakona koji se može ticati građana drugih država, u ovome slučaju Srbije i BiH, smatra ona, dodavši da onda ne treba donositi zakone jednostrano nego radite u konzultaciji s tim državama kako nitko ne bi bio oštećen.

Zastupnik u Domu naroda Parlamenta BiH (HDZ BiH) Ivo Miro Jović misli kako je prije rasprave o ovome zakonu u hrvatskome Saboru važnije usvojiti deklaraciju o položaju Hrvata u BiH. Podsjeća kako ovaj zakon sigurno neće u pitanje dovesti provedbu muđudržavnoga ugovora Republike Hrvatske i BiH kada su u pitanju stečena prava, pogotovu branitelja.

Jović, također, smatra kako je nužno oko spomenutog zakona razriješiti sve nejasnoće i to u Zagrebu. Stoga će, kako je zaključeno na sjednici Predsjedništva HDZ-a BiH u Zenici, izmjene zakona o prebivalištu biti tema sastanka koji je planiran za 5. veljače u Zagrebu sa članovima Vlade Republike Hrvatske, kada će se sastati i izaslanstva HDZ-a BiH i HDZ-a Hrvatske.

Tek nakon sastanka s premijerkom Jadrankom Kosor i članovima Vlade RH nastavit će se rasprave detalja ovog zakona i njegovo komentiranje u javnosti, poručili su iz HDZ-a BiH.

Iako je rano govoriti u kojem će konačno obliku zakon biti usvojen u hrvatskom Saboru, državljani BiH i s hrvatskim državljanstvom i prebivalištem koji žive u pograničnim naseljima skloniji su zadržati prebivalište u Hrvatskoj, prije svega zbog svojih osobnih interesa.

 

Pleša: Smanjit će se porodiljne naknade

Kako je u javnosti bilo brojnih spekulacija, generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru Velimir Pleša izjavio je kako se Zakonom o prebivalištu ni na koji način ne zadire u dvojno državljanstvo.

- Ovaj zakon odnosi se samo na dvostruko prebivalište. On će služiti isključivo tome da se srede i birački popisi, a i knjiga prebivališta koja se vodi pri Ministarstvu unutarnjih poslova - rekao je generalni konzul Pleša.

Pojasnio je kako je do sada jedino Hrvatska u cijeloj Europi omogućavala termin dvostrukog prebivališta, te da države u Europi koje također omogućavaju dvostruko državljanstvo dopuštaju samo jedno prebivalište.

Pleša je istaknuo da će većina prava koja ostvaruju sve osobe koje imaju dvostruko državljanstvo i dalje ostati, te da će biti izgubljen samo manji dio prava koji se odnosi prije svega na naknade za porodilje, koje su do sada bile na osnovi dvostrukog prebivališta.

SD