Zbrinjavanje opasnog otpada

Nažalost na temelju dosadašnjeg iskustva pokazalo se kako malo ljudi vodi o tome računa počevši od pojedinca, običnog čovjeka do puno opasnijih kompanija koje proizvode veće količine smeća i na taj način direktno utječu na sve klimatske promjene koje se događaju.
Opasan otpad je samo jedna stavka cijele te priče.

Što je opasan otpad? On podrazumijeva sve tvari koje u sebi imaju sljedeća svojstva: eksplozivnost, toksičnost, kancerogenost, mogućnost otpuštanja otrovnih plinova, zapaljivost i nadražljivost.

Prema Zakonu o otpadu došlo se do zaključka kako je sve veća količina otrovnog otpada i koliko je nepohodno pobrinuti se za njegovo zbrinjavanje jer su štetna djelovanja sve brojnija i ono najgore, dugotrajnija.

Otpadi poput komunalnog, industrijskog i elektroničnog postaju opasna tek ako u sebi sadrže jedno od već navedenih svojstava. Tek onda postaju prava prijetnja ne samo okolišu nego i samom čovjeku. Dolazi do negativnog utjecaja na njegovo zdravlje.

Prilikom postupanja s otpadom potrebno je pridržavati se Pravilnika o vrstama otpada, a u slučaju ako se primjeti štetno djelovanje istih treba utvrditi prema istom pravilniku, nakon čega slijedi ispitivanje kemijsko-fizikalnih svojstava.

Ispitivanje provode nadležne institucije koje imaju sve potrebno, poput stručnog osoblja kojima je suglasnost i odobrenje izdalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Svatko od nas ima dužnost u slučaju ako primjeti opasan otpad u svojoj blizini prijaviti to nadležnim institucijama kao i svako nepravilno postupanje s istim otpadom. Osim toga dužni smo ga posebno odvajati i prosljediti dalje na recikliranje.

Zanima li vas možda koji je to opasan otpad koji nalazimo u svakodnevnom životu? To su uglavnom baterije, boje, ljepila, tinta i razne fotografske kemikalije. Nije nepoznanica kako su baterije najčešća vrsta takvog otpada u svakom domaćinstvu.

Nemojte biti lijeni nego se potrudite rješiti baterija na ispravan način, a u skoro svakom naselju postoje za to predviđene kante u koje se odlaže spomenuti otpad. Imaju ih čak i pojedini dućani.

ekologija.com