#toksični otpad

Zbrinjavanje opasnog otpada

U posljednje vrijeme mogli smo se više puta uvjeriti koliko je važno očuvati okoliš i paziti da ga ne zagađujemo još više.