ZHŽ nije izmirila dugovanja prema Sveučilištu a otvara privatne fakultete

O tome je danas govorio i rektor Sveučilišta u Mostaru Vlado Majstorović koji je kazao da u načelu nije protiv konkurencije ali da je pomalo čudno da ZHŽ nije izmirila dugovanja prema Sveučilištu dok potpomaže otvaranje privatnih fakulteta u Posušju.

Univerzizet Filip Noel Baker dobilo je promptno suglasnost od MZOŠ ZHŽ-a dok je u Kantonu Sarajevo pri osnivanju naišlo na mnoštvo problema te je 2007-e čak bio sporan njegov rad. Ministarstvo u Sarajevu sporilo je valjanost tog fakulteta dok isto nije prikupilo sve dozvole.

Majstorović je po tom pitanju uputio pismo predsjedniku Skupštine ZHŽ-a Jurilju, Zvonki Jurišiću i Vjekoslavu Čamberu u kojem izražava iznenađenost da je Sveučilište u Mostaru zadnje obavješteno o otvaranju privatnog Sveučilišta u Posušju.

Majstorović naglašava da su se studijske skupine koje nudi Noel Baker mogle otvoriti i u sklopu Sveučilišta da se pokazao interes od strane ZHŽ-a da se iste otvore no Sveučilište je za to zadnje saznalo.

Majstorović je kazao i kako u 2009-oj godini Vlada ZHŽ-a nije proslijedila niti marku jedinoj visokoškolskoj ustanovi na hrvatskom jeziku.

Pitanje koje bi se moglo postaviti Čamberu je sljedeće: Ukoliko je hrvatski jezik službeni jezik u ZHŽ-u je li onda Univerzitet Noel Baker u Posušju također na hrvatskom? Ili će budući diplomati pravaške orijentacije diplomatske vještine upijati na bošnjačkom?

Pitanja na koja Čamber do sada nije odgovorio su sljedeća:

  • U kojoj normalnoj državi ministar obrazovanja koji obavlja dakle javnu funkciju potpomaže otvaranje privatnih obrazovnih institucija na taj način direktno oštećujući javne?
  • Drugo - u kojoj normalnoj državi Vlast potpomaže iseljavanje vlastite inteligencije van granica države kao što to čini Vlada ZHŽ-a potporama kojima se sufinancira iseljavanje studenata u Hrvatsku i druge zemlje ?
  • Koji je nacionalni interes Hrvata u BIH koji Vlada ZHŽ-a vidi u tome da se onima inteligentnijima plati jednosmjerna karta preko granice i jesu li razmišljali da u tu svrhu zamole i službeni vrh bošnjačke politike da im da potporu ?

Da bošnjačka politička elita zna kako hrvatski ministri podupiru iseljavanje Hrvata van BIH vjerojatno bi i oni sami to sufinancirali.

poskok.info