Zavod za zdravstvo HBŽ na sumnjiv način 'podijelilo' 500.000 KM, javne nabavke su im suprotne zakonu

Zavod za zdravstvo HBŽ na sumnjiv način 'podijelilo' 500.000 KM, javne nabavke su im suprotne zakonu

Federalni revizori u Zavodu za zdravstvo Hercegbosanske županije pronašli su više spornih elemenata koji se tiču rada te ustanove u prošloj godini.

Na početku izvješća navodi se kako nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje je izvršeno knjigovodstveno evidentiranje za građevinski objekt od 277 tisuća maraka koji datira iz ranijeg perioda. 

Također, nisu mogli potvrditi da iskazano stanje obaveza na 31. 12. 2021. godine s obzirom na to da se značajan dio kratkoročnih obaveza u iznosu od 1.445.417 KM odnosi na obaveze nastale u razdoblju od 2002. do 2009. godine prema zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj, a nije prezentirana dokumentacija o njihovom usuglašavanju, što nije u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.Zavod za zdravstvo HBŽ vršio praćenje i kontrolu izvršenja ugovorenih usluga, niti je napravio Općin plan kontrole ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite za prethodnu godinu.

Iznos od 537.500 maraka koji se trošio na jednokratne transfere zdravstvenim ustanovama nije planirano i dodijeljene na temelju adekvatne dokumentacije. Federalni revizori nisu mogli potvrditi da su sredstva utrošena u svrhu pomoći zdravstvenom sustavu na podučju županije zbog teške financijske situacije.Popis stalnih sredstava (građevinskih objekata) i usuglašavanje stvarnog s knjigovodstvenim stanjem imovine i obaveza na 31. 12. 2021. godine nije izvršeno na način kako je propisano Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Od ostalih bitnih stvari posebno je skrenuta pažnja na dio o javnim nabavkama. Naime, Zavod za zdravstvo HBŽ usluge je dogovarao na temelju Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima koje je donijela Vlada HBŽ 2008. godine, no to je suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti gdje je regulirano da će se dodjele ugovora o pružanju zdravstvenih usluga provoditi prema propisima o javnim nabavkama. 

Izvješće neovisnog revizora daje se na osnovu provedene financijske revizije koja obuhvaća reviziju financijskih izvješća i reviziju usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.