Vlada RS ne isključuje mogućnost likvidacije Elektroprijenosa

Ističe se da je uvjet za nastavak razgovora oko uređenja odnosa u kompaniji i nastavljanje obavljanja osnovne djelatnosti za predstavnike RS-a poništenje svih odluka visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka o donošenju zakona u elektroenergetskoj oblasti, kao i naloga supervizora za Brčko Distrikt.
 
"Nakon poništavanja odluka stvaraju se pretpostavke za nastavak razgovora, ali uz ispunjenje minimalnih uvjeta koji RS garantuju zaštitu interesa kao manjinskog akcionara, i to: usklađivanje statuta sa sadašnjim zakonom, promjena organizacije kompanije tako da nova organizacija ima tri operativna područja u granicama bivših elektroprijenosa u BiH sa sjedištima u Banjoj Luci, Sarajevu i Mostaru, čije granice ne prelaze entitetske granice".
 
Uvjet Vlade RS-a je i, navodi se u informaciji koju će danas razmatrati entitetski parlament, da budu dvije direkcije na nivou kompanije umjesto sadašnjih pet, i to Direkciju za tehničke poslove (rad, održavanje, planiranje, razvoj i investicije) i Direkciju za finansije i administraciju (ekonomske, pravne i ostale poslove), kao i da mjesto rada za sve službe i zaposlene u naprijed navedenim direkcijama i službama bude u sjedištu kompanije u Banjoj Luci.
 
Vlada RS-a traži i da se osigura poštovanje odnosa u vezi s kapitalom po broju i strukturi zaposlenih u cijeloj kompaniji, uključujući i direkciju, kod planiranja i zapošljavanja radnika.
 
"Ukoliko ovi uvjeti ne budu ispunjeni, ostaje realna mogućnost dogovora akcionara oko likvidacija kompanije te formiranja sopstvenih preijnosnih kompanija, koje bi pokrivale prostor elektroprivrednih poduzeća", navela je, između ostalog, Vlada RS-a u informaciji za posebnu sjednicu Skupštine RS-a koja je za danas u podne sazvana na njen zahtjev.

fena