Vijeće ministara o olakšicama grupnih putovanja kineskih turista u BiH

Vijeće ministara o olakšicama grupnih putovanja kineskih turista u BiH

Bit će razmatran i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH.

Nacrt sporazuma o zajmu (dodatno financiranje za Projekt energetske efikasnosti) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj s Osnovama za zaključivanje tog sporazuma i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije usklađivanja propisa BiH s pravnom stečevinom Europske unije u oblasti zaštite okoliša/životne sredine BiH predviđeni su za razmatranje.

Najavljeno je i razmatranje Prijedloga odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva te Prijedlog odluke o kriterijima i dodjeli priznanja za iseljenike i organizacije iseljeništva iz BiH.

Na dnevnom redu će se naći i nekoliko prijedloga odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u nekoliko institucija, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

FENA