Uzdrmani aluminijski krugovi

tlm, Aluminij Mostar, poslovniportal.ba, biznis portal
Hrvatska elektroprivreda (HEP) odlučila je raskinuti ugovor s Tvornicom lakih metala iz Šibenika o isporuci električne energije i ponudila eventualno sklapanje novog ugovora s korigiranom cijenom.

Sadašnjim ugovorom, kojim je cijena isporučene struje vezana za cijenu sirovog aluminija na londonskoj burzi metala, HEP isporučuje struju po cijeni od 31 euro po megavatu (MW) isporučene energije. O HEP-ovoj struji izravno ovisi opskrba Šibenčana aluminijem iz Mostara (50 tisuća tona) koji pokriva glavninu potreba TLM-a za sirovinom piše Poslovni portal ba.

TLM se 2005. godine obvezao isporučivati struju mostarskom Aluminiju, a Mostarci zauzvrat sirovinu, koja je Šibenčanima jeftinija zbog blizine dobavljača.

U trenutku potpisivanja ugovora, aluminij se na londonskoj burzi metala prodavao za 2.080 eura za tonu, a MWh struje koštao 40 eura. Danas je cijena ovog metala 1.560 eura za tonu što, sukladno ugovoru, struju cijeni na 30 eura za MWh. Cijena struje u cijeni Aluminija iz mostarske tvornice sudjeluje s 40%.