Uzdrmani aluminijski krugovi

Hrvatska elektroprivreda (HEP) odlučila je raskinuti ugovor s Tvornicom lakih metala iz Šibenika o isporuci električne energije i ponudila…