Tihić: U Brčkom 26. rujna moguć je dogovor o Vijeću ministara?

Tihić: U Brčkom 26. rujna moguć je dogovor o Vijeću ministara?
"Znam da postoje razlike, da su one još znatne. Međutim, čini mi se da smo približili stajališta o dva ključna pitanja - to je predsjedavajući Vijeća ministara i ministar vanjskih poslova. Ostalo sve možemo lakše dogovoriti", rekao je Tihić za sarajevsko "Oslobođenje".

Prema njegovim riječima, ukoliko bi sadašnji sastav Vijeća ministara ostao u tehničkom mandatu, reformski proces ne bi bio usporen, već zaustavljen.

"Prema najavama SDP-a, koje su jasno iznesene na ovim sastancima, ukoliko nisu u sastavu Vijeća ministara, oni ne će biti dio rješenja u brojnim pitanjima koja se sada pojavljuju - od popisa stanovništva, državne pomoći, do svega drugog što stoji na putu k članstvu u EU i NATO savezu", kaže Tihić.

Tihić se nada da će Vlada FBiH promijeniti odluku o odbijanju revidirane liste za IPA fondove koju je sačinilo Vijeće ministara i da će time biti omogućeno da BiH dobije 88 miljuna KM.

On kaže da će, ako Vlada FBiH ne promijeni odluku, BiH izgubiti 340 milijuna eura, jer se zatvraju vrata za sljedeću tranšu i narednu godinu.