RS naspustila Elektroprijenos BiH

Vlada RS naložila je članovima u organima "Elektroprijenosa BiH" iz RS da ne učestvuju u radu ove kompanije, a članovi Upravnog odbora iz RS se posebno zadužuju da ne učestvuju u radu ovog odbora dok članovi Skupštine akcionara ili njihovi zastupnici ne usuglase načine i pristupe za rješavanje problema u "Elektroprijenosu BiH".

 

Ministar industrije, energetika i rudarstva Slobodan Puhalac rekao je da je jedan od zaključaka Vlade da ne prihvati pokušaj visokog predstavnika da 18. septembra nametne zakone s obzirom da su u suprotnosti sa odlukom Fiskalnog savjeta BiH o raspodjeli sredstava sukcesije, važećim zakonima o državljanstvu i pravilima korporativnog upravljanja, kao i sa osnovnim principima za otvaranje tržišta električne energije i istakao da ih RS neće implementirati.

 

"Vlada će kod nadležnih sudova pokrenuti sudske sporove i podnijeti  će prijave protiv svih visokih predstavnika u BiH u zemljama iz kojih dolaze za kršenje Dejtonskog sporazuma", izjavio je Puhalac novinarima.

 

On je dodao da se s tim u vezi nalaže Ministarstvu pravde da obezbjedi potrebnu dokumentaciju za pripremu tužbi.

 

"Istovremeno će Vlada razmotriti sve mogućnosti za zaštitu svojih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava u Starzburu", naglasio je Puhalac.

 

Ministar Puhalac je istakao da će Vlada RS tražiti zakazivanje posebne sjednice Narodne skupštine RS za 30. septembar na kojoj će biti razmatrana informacija o zakonima koje je pokušao da nametne Incko.

 Ovaj zaključak sa obrazloženjem biće dostavljen Evropskoj komisiji, Evropskim parlamentu, generalnom sekretaru UN, svim potpisnicima i garantima Dejtonskog sporazuma sa ciljem ukazivanja na permanentno kršenje ovog sporazuma.

 

Puhalac je rekao da je Vlada naložila "Službenom glasniku" da ne objavljuje zakone i odluke koje je donio visoki predstavnik, a koji se odnose na zakone RS.

 

Vlada RS je, kao strana potpisnica Dejtonskog sporazuma, dala mandat viskom predstavniku u BiH da tumači isključivo Aneks tog sporazuma i konstatirala da je visoki predstavnik u Bih prekoračio ta i bonska ovlaštenja kojima nije dobio pravo da nameće zakone.

 

Prema Puhalčevim riječima, Vlada konstatira da su zakoni koje je pokušao nametnuti Incko u oblasti elektroenergetskog sektora u suprotnosti sa europskom direktivom 2003/54 EC koja je osnova  za uređenje elektroenergetskog sektora.

 

"Vlada RS ne prihvata proširenje nadležnosti državne elektroenergetske regulatorne komisije na oblast proizvodnje, distribucije i snabdijevanja za distrikt Brčko. Ne prihvata ni nalog supervizora za Brčko koji nije u skladu sa konačnom arbitražnom odlukom o distriktu. RS ne može dozvoliti da se na takav način otuđuje imovina akcionara", naveo je Puhalac.

 

On je dodao da bi eventualna primjena naloga nanijela štetu RS u iznosu od 16 miliona KM. Pošto je nastupila blokada "Elektroprijenosa BiH", kaže Puhalac, elektroprijenosna djelatnost se zbog neodložne potrebe njenog kontinuiranog obavljanja mora vršiti po posebnim uslovima koje će utvrditi Vlada.

 

"Zbog nastale blokade zadužuju se svi subjekti iz elektroenergetskog sektora, a posebno predstavnici `Elektroprijenosa` iz RS da obezbjede kvalitetno obavljanje prijenosne djelatnosti", naglasio je Puhalac.Ministar Puhalac je rekao da se zadužuje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da u roku od sedam dana predloži Vladi RS način na koji će korisnici usluga prijenosne mreže na prostoru Srpske plaćati naknadu za uslugu njenog korištenja.

 

Visoki predstavnik u BiH nametnuo je 18. septembra zakone kojima se regulira rad kompanije "Elektroprijenos" na nivou BiH, a Vlada RS odbacila je te odluke kao zadiranje u vlasničke odnose i kršenje prava akcionara koja štite međunarodne norme.

 Vlada je za svoj postupak dobila potpunu podršku svih institucija u RS i kadrova iz RS na svim nivoima vlasti u zajedničkim institucijama BiH.