Pristojba za RTV u sklopu računa za kablovsku

televizori
televizori

Prema Vijeću ministara BiH koje je nadležno za zakonodavstvo u ovoj oblasti Vlada FBiH je jučer pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o javnom RTV sustavu BiH u dijelu koji se odnosi na naplatu RTV takse.
Vlada je izmjene proslijedila s ciljem iznalaženja krajnjeg rješenja financiranja sva tri javna servisa.

Naplata pristojbe

- Vlada predlaže da mjesečno plaćanje naknade za RTV taksu vrše korisnici dozvola za distribuciju audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija. Korisnici dozvola za distribuciju bili bi Zakonom obavezani da plaćaju naknadu za RTV taksu prema broju svojih pretplatnika, kazali su iz Vlade. Kako je obrazloženo, dosadašnji model naplate RTV takse koja se naplaćuje uz račune za fiksne telefonske priključke prestaje s važenjem 30.6.2016.godine. Osim toga, sve je veći broj domaćinstava bez fiksnog telefonskog priključka, te bi naplata naknade za RTV taksu u sklopu usluga za korištenje kablovski distribuiranih audiovizualnih sadržaja predstavlja logično mjesto prikupljanja RTV takse. Ranije je federalni premijer Fadil Novalić pojasnio kako bi nakon toga kablovski operateri u svoje račune trebali ukalkulirati iznos za taksu i tako ga naplaćivati od građana.
Vlada pojašnjava kako je prema podacima Regulatorne agencije za komunikacije, u prosincu 2014. godine bilo 647.054 pretplatnika kablovskih distributera, a taj je broj u međuvremenu i uvećan.
Izmjena Zakona o RTV sustavu BiH u dijelu koji se odnosi na RTV taksu podrazumijeva i izmjene Zakona o komunikacijama BiH, kako bi model prikupljanja RTV takse bio što efikasniji. Stoga Vlada FBiH predlaže Vijeću ministara BiH da formira radnu grupu koja bi dalje razradila ovu inicijativu. Jučer je dana i suglasnost
na Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu u BiH kako bi bilo omogućeno da RTV taksu naplaćuju operateri telekoma zaključno s 30.6.2016.godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prebijanje duga

Na zadnjoj održanoj sjednici Vlade utvrđen je Prijedlog zakona o riznici u FBiH, koji utvrđuje da riznicom upravljaju ministarstva financija, gradovi, općine i izvanproračunski fondovi, a njome, kao temeljnom organizacijskom jedinicom, rukovodi pomoćnik ministra, odnosno rukovoditelj službe za financije.
Vlada je prihvatila i informaciju o inicijativi za naplatu dijela klirinškog duga nekadašnjeg Sovjetskog Saveza prema bivšoj SFRJ putem isporuke pružne mehanizacije za potrebe JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo. Ukupna vrijednost mašina i opreme za Željeznice FBiH i Željeznice RS-a bi iznosila 26.000.000 dolara.

Kadrovska rješenja

Federalna Vlada na sjednici održanoj u petak donijela je i na desetine kadrovskih odluka. Zbog isteka mandata, razriješeni su članovi upravnih odbora fondacija iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, te na ove dužnosti privremeno, do 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure imenovani: Edin Kukavica za predsjednika, a Enisa Žunić i Helena Lončar za članice UO Fondacije za bibliotečku djelatnost. Ivan Sivrić privremeno je imenovan za predsjednika, a Hilmo Neimarlija i Srđan Vukadinović za članove UO Fondacije za izdavaštvo. Ivo Čolak je privremeno imenovan za predsjednika, a Emir Hadžihafizbegović i Haris Pašović za članove UO Fondacije za kinematografiju, a Armin Omerović za predsjednika i Irma Kalić i Dario Vrančić za članove UO Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti. Za v.d. predsjednika Filmskog Centra Sarajevo imenovan je Mirsad Purivatra, a članove NO-a Jasminka Ornela Bery i Mladen Trninić.
Također za vršioce dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u FBiH, iz reda zaposlenika su imenovani Jasmin Bišo (iz bošnjačkog naroda), Sanela Pokrajčić (iz hrvatskog naroda) i Vladenka Milović (iz srpskog naroda). Oni su imenovani na period do okončanja procedure imenovanja članova Regulatorne komisije od strane Parlamenta FBiH. Također za v.d. izvršnog direktora u Željeznicama FBiH imenovan je Rifat Ćabrić. Federalna Vlada zadužila Upravni odbor Agencije za održivi razvoj - OdRaz da postupi po presudi Županijskog suda u Sarajevu od 17.11.2015. godine, što znači da je odobreno vraćanje Vinka Jakića na mjesto direktora OdRaza.

Krediti

Vlada je za sedam gospodarskih društava dala prethodne suglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. godinu. Suglasnost je data za kompanije Širbegović inženjering d.o.o. Gračanica, Lović&Co d.o.o. Lukavac i HANO d.o.o. Sarajevo za kredite od po 600.000 KM, Fram Ziral d.o.o. Mostar za 268.000 KM, Zvrko d.o.o. Travnik za 200.000 KM i UNIS Ginex d.d. Goražde za kredit od 300.000 KM i za gospodarsko društvo Delibašić Poliuretani d.o.o. Kakanj 514.247 KM. Union banka će ugovarati s korisnicima sredstava sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave rješenja u "Službenim novinama FBiH", izuzev ukoliko korisnici sredstava ne ispune sve uvjete.

Dnevni list