#naplata

Pristojba za RTV u sklopu računa za kablovsku

Pristojba za RTV u sklopu računa za kablovsku

Prema Vijeću ministara BiH koje je nadležno za zakonodavstvo u ovoj oblasti Vlada FBiH je jučer pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o javnom RTV sustavu BiH u dijelu koji se odnosi na naplatu…

Tko ne plati vodu, neće moći registrirati auto

Tko ne plati vodu, neće moći registrirati auto

Suočena s milijunskim dugovanjima građana za komunalne usluge, sarajevska županijska Vlada odlučila je razmotriti nove modalitete naplate računa. Županijski premijer Fikret Musić zatražio je od…