Presuda kardinalu Puljiću težnja je da se hrvatski narod iseli iz BiH

...navodi se u otvorenom pismu koje su kardinalu Vinku Puljiću uputili Zavičajni klub hercegovačkih studenata u Zagrebu, Udruga bosanskih studenata u Zagrebu, Hrvatski studentski politološki forum u Mostaru, Zagrebački klub livanjskih studenata, Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru i Forum mladih Udruge Prsten.

Sramotna presuda

- Sramotnom presudom sutkinje Općinskog suda u Sarajevu Alise Numić, krajnji rok za Vašu deložaciju iz rezidencije nad kojom Vrhbosanska nadbiskupija ima, nikad osporeno, pravo vlasništva još od 1895. određen je 17. 11. Da bi nepravda bila još veća, Vaše privatno vlasništvo ima biti predano u posjed obitelji pokojnog agenta zloglasnog SDB-a Fadila Smajovića, koji je iz tih prostorija prisluškivao prvake Katoličke crkve. Time je dano na znanje da ni osnovna ljudska prava, ni Ustav, ni međunarodne deklaracije, ni zakoni neće moći spriječiti niti usporiti višestoljetnu bezbožničku težnju da se hrvatski narod i katolički vjerni puk iseli iz svojeg vjekovnog ognjišta - BiH. Ova presuda samo je jedan u nizu političkih akata kojima se želi postići taj zacrtani cilj. Vaša briga za Hrvate i katolike BiH, koju ste davali tijekom najtežih ratnih vremena pa sve do stalnih prijedloga i potpore pronalaženju takvog rješenja kojim će se Hrvatima omogućiti samo ono što imaju i druga dva naroda, sigurno je bila kap koja je prelila čašu onima kojima smeta naša narodnost, vjera i jezik.

Promjene su nužne

Vaša egzistencijalna napetost sigurno da je najvažnija i svako isticanje političkih konotacija može biti protumačeno i kao zloporaba Vaših osobnih problema, ali, kao što stoji u pismu, ovo potresa sve nas i nužnost ustavnih i sustavnih promjena neminovna je kako se ovako što ne bi ponavljalo, navodi se.