Plavi telefon u 2016. zazvonio više od 1.500 puta

plavi telefon
plavi telefon
... u obiteljskim ili odnosima sa vršnjacima.

Osim djece, mladih i roditelja kojima je potreban savjet i podrška, Plavi telefon zvale su i osobe koje imaju informaciju da dijete ne odrasta u zdravom okruženju i da je žrtva zlostavljanja ili nasilja.

U prethodnoj godini bilo je ukupno 15 prijava nasilja, a u tim slučajevima je tim Plavog telefona djetetu pružio psihičku podršku, obavijestio nadležne institucije o situaciji, te insistirao na hitnom postupanju.

- Najbolji ishod je kada dobijemo povratnu informaciju od institucija u kojoj se jasno vidi da su preduzeli smislene korake za rješavanje problema, i kada nas nastave naknadno izvještavati o slučaju u kom se dijete nalazi. Često se dešava da nakon jednog poziva u kom osoba anonimno prijavi nasilje, osoba ponovo poziva kako bi doznala da li imamo važne informacije za nju ili kako bi nas obavijestila ukoliko ona ima nove informacije, ili jednostavno nazove kako bi razgovarala sa nama i dobila podršku - navode u Udruženju Nova generacija, u sklopu koga djeluje ova savjetodavna linija za djecu i mlade.

Ipak, dešava se da institucije ne urade svoj posao adekvatno i ne riješe situaciju u kojoj se dijete nalazi, zbog čega savjetnici ove linije naglašavaju da je važno iznova zvati Plavi telefon, kako bi imali osnova da ponovo reaguju prema nadležnima.

Savjetodavnu liniju najviše pozivaju djeca između 10 i 18 godina, dok roditelji traže savjet kada primijete zabrinjavajuće ponašanje djeteta, te ne znaju kome da se obrate i kako da reaguju.

- Promjene koje roditelji uviđaju se nekada odnose na ustaljene promjene koje se dešavaju u pubertetu, ali nekada mogu biti znak da dijete pati usljed nekih okolnosti u njegovom životu. Tada roditeljima dajemo informacije kome se sve mogu obratiti za stručnu pomoć, ali i zajedno sa njima razmatramo način na koji je najbolje da se obrate svom djetetu i budu mu podrška - ističu u Novoj generaciji.

Plavi telefon pokrenut je u veljači 2013. godine i od tada na ovoj liniji volotira dvadesetak savjetnika koji su obučeni za pružanje kvalitetne podrške djeci. Linija radi svakog radnog dana od 9 do 17 sati, a 2015. godine postala je dio najveće svjetske mreže linija za pomoći djeci - Child Helpline International Foundation (CHI).

Zahvaljujući prijateljstvu sa kompanijom m:tel Plavi telefon možete besplatno pozivati iz cijele BiH, bez obzira na mrežu iz koje poziv dolazi. Važno je napomenuti da se radi o anonimnoj, povjerljivoj liniji, te da sve informacije ostaju između osobe koja zove Plavi telefon i osobe koja odgovara na poziv.