#plavi telefon

Plavi telefon u 2016. zazvonio više od 1.500 puta

Plavi telefon u 2016. zazvonio više od 1.500 puta

Više od 1.500 poziva upućeno je prema Plavom telefonu tijekom prošle godine. Pozivi su se najčešće ticali nasilja i zlostavljanja, kao i problema