Pad prihoda u FBiH, slijede drastične mjere štednje

Novac, Udruga potrošača Svjetlost, mirovine, novci, marka, konvertabilna marka, banka, nelikvidnost, Novac, porezni obveznici, ministri, Novac, Mostar, Lijanovići, kupovina glasova, mirovine, isplata, Federacija BIH, porez, dužnici, BIH, mirovine, plaće, mirovine, BIH, umirovljenici, proračun, Novac, Federacija BIH, mirovine, blagdan, Nova godina, plaće, Federacija BIH, Novac, trošenje, novci, Tomislavgrad, zaplijena novca, mirovine, siječanj, BIH, plaća, prosjek, BIH, poskupljenje, mirovine, travanj, FBIH, siromaštvo, prehrana, mirovine, vojne mirovine, polaštene mirovine, umirovljenik, umirovljenici, mirovine, isplata, svibanj, PIO/MIO, MIO/PIO, mirovine, umirovljenici, poplave, mirovine, FBIH, lipanj, plaće, bogati, Novac, mirovine, FBIH, isplata, Livno, pljačka, Novac, plaće, bijeli kruh, Zastupnici, plata, BIH, plaća, BIH, Federacija BIH, mirovine, MIO/PIO, umirovljenici, prijetnje, prosvjedi, plaća, Zakon o plaćama, isplata plaća, plaćanje, prosječna plaća, zbog neisplate plaća, m

Od toga, porezni prihodi iznose 623 milijuna KM, neporezni 107 milijuna, prihodi od donacija 0,6 milijuna te primici od financiranja 198 milijuna KM, kaže se u izvješću Federalnog ministarstva financija o izvršenju budžeta, koji je u četvrtak usvojila Vlada FBiH.

Promatrano na polugodišnjem nivou, idealno ostvarenje prihoda bilo bi 1.167,1 milijuna KM, što znači da prihodi bilježe podbačaj od 236,9 milijuna KM, odnosno 21,3 posto.

Vanjski dug

- Posebno je značajan podbačaj prihoda od dividendi - umjesto planiranih 120, ostvareno je 1,8 milijuna KM. Također, još nema priliva od stranog zaduživanja koje je planirano u iznosu od 254 milijuna KM - navodi se u izvješću.

U odnosu na isto razdoblje 2014., ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja manji su za devet posto, ili u apsolutnom iznosu za 94 milijuna KM, što je ponovo rezultat neostvarenja prihoda od dividendi u prvom polugodištu 2014. Vlada je usvojila i informaciju o ostvarenju javnih prihoda u FBiH koji su u prvom polugodištu 2015. iznosili 3,2 milijuna maraka, što je za četiri posto ili 137,9 milijuna više nego u istom razdoblju lani. U taj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i sredstva financiranja.

Zlatko Hurtić, ekonomski ekspert, u izjavi za Dnevni avaz kaže da se, prema podacima koji su dostupni, stječe utisak da je pad prihoda u budžetu u prvom polugodištu ove godine uglavnom rezultat nepostojanja dogovora sa MMF-om.

Rebalans budžeta

S druge strane, zabrinjava činjenica da bi, ako se situacija ne promijeni, deficit na kraju budžetske godine mogao biti i veći zbog znatnog pada prihoda u javnim poduzećima, posebno telekomunikacijskim, koji je zabilježen u 2014. Prema njegovom mišljenju, sve ovo ukazuje na potrebu Vlade FBiH da ubrza implementaciju ključnih reformi kako bi sa MMF-om bio zaključen novi standby aranžman.

- Neophodno je krajnje ozbiljno analizirati poslovanje poduzeća u kojima Vlada FBiH ima većinski udio. U suprotnom, Vlada FBiH morat će ići na rebalans budžeta te implementirati najdrastičnije mjere budžetske štednje od svog postanka, kako bi se spriječio rast budžetskog deficita - zaključuje Hurtić.

Manji prihodi od dividendi

U odnosu na isto razdoblje 2014., ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za devet posto, ili u apsolutnom iznosu za 94 milijuna KM, što je ponovo rezultat neostvarenja prihoda od dividendi u prvom polugodištu 2014.

Kako poručuju iz Federalnog ministarstva finansija, promatrano analitički, većina kategorija prihoda bilježi rast. Tako su prihodi od indirektnih poreza, koji pripadaju federalnom budžetu, veći za 16 posto, odnosno za 57 milijuna KM, prihodi od povrata anuiteta bilježe rast od 47 posto, ili za 20,9 milijuna KM.