OPORBA O NOVIM RAVNATELJIMA ŠKOLA Da nije kriminalac i varalica, da nema financijsku korist, da nije kroner...

OPORBA O NOVIM RAVNATELJIMA ŠKOLA Da nije kriminalac i varalica, da nema financijsku korist, da nije kroner...

Klub zastupnika SDP-a u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije uložit će amandman koji je usko vezan za SDA-ovog štićenika ravnatelja-krivotvoritelja Semira Šejtanića. Amandmanom se traži da osuđena osoba ne može obnašati dužnost ravnatelja.

Tako bi prema oporbenjacima novi ravnatelj osnovne škole mogao biti samo ako ispunjava uvjete:

- Da ispunja uvjete za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u kojoj konkurira
- Da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina iskustva na poslovima u nastavi ili pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi
- Da ima završen II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa
- Da ima najmanje zvanje mentora
- Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine od dana prijavljivanja na javni natječaj
- Da nije služio kaznu ili pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju
- Da nije osuđivan za kazneno djelov i gospodarski prijestup nespojiv s obavljanjem dužnosti direktora škole
- Da nema privatni financijski interes u školi u kojoj se kandidira za ravnatelja
- Da ne boluje od zarazne ili duševne bolesti
- Da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima
- Da nije osoba protiv koje je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više kaznenih djela za koja se odredbama važećeg Kaznenog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više
- Da nije osoba koja ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH
- Da nije osoba razrješena dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.

Pravomoćni osuđenik Semir Šejtanić, koji je osuđen na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zato što je svjesno svojim potpisom ovjerio službenu ispravu kojom je krivotvorio podatke o radnom iskustvu stranačkog kolege Aldena Kajtaza da bi se zaposlio u federalnom ministarstvu obrazovanja, i sebi je sredio nešto papirologije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa