Održana 11. sjednica Hrvatskog narodnog sabora

Održana 11. sjednica Hrvatskog narodnog sabora
Još jednom je su razmatrane aktivnosti na pripremama za opće izbore koji će se održati u listopadu ove godine.

Nakon dulje rasprave, zaključeno je da sve političke stranke sastavnice HNS-a još jednom u sljedećih desetak dana razmotre na stranačkim tijelima moguće modele nastupa u cilju postizanja što boljega rezultata HNS-a na svim razinama.

Predsjedništvo HNS-a je jednoglasno usvojilo zaključke Glavnoga vijeća sa sjednice održane 28. 3. 2014. god., a koji se odnose na stanje i funkcioniranje javnih medija u BiH i poduzimanje nekih zakonskih koraka u parlamentarnoj proceduri., kao i zaključak oko institucionalizacije HNS-a.