Ministar Bukvarević sa maloljetnim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a

Ministar Bukvarević sa maloljetnim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a
...sa suradnicima i radnom grupom za izradu Zakona o pravima demobilziranih  boraca održao je danas sastanak sa delegacijom maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a.

Nakon zahtjeva koje su predočili predstavnici maloljetnih boraca obje komponente, te pojašnjenja ministra Bukvarevića o mogućnostima rješavanja određenog broja tih zahtjeva kroz zakonska rješenja koja su u pripremi, obostrano je konstatovano da je uspostavljena konkretna i transparentna komunikacija između ministarstva, radne grupe za izradu radnog materijala Zakona i maloljetnih boraca obje komponente koja će se nastaviti u buduće.

Prisutni su se usaglasili da se u član 2. Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih obitelji, doda formulacija „dragovoljac - maloljetni pripadnik Armije RBiH, HVO-a i MUP-a", kao jedna od kategorija demobiliziranih boraca, te je time pronađena pravna formulacija za maloljetne pripadnike Armije RBiH, HVO-a i MUP-a.

Dogovoreno je da predstavnici boračkih organizacija koji predstavljaju maloljetne borce dostave, usaglašene prijedloge izmjena i dopuna na radni materijal Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih obitelji i imena zvaničnih predstavnika koji će ih predstavljati u daljnjim sastancima sa radnom grupom, te je zadužena radna grupa da nakon dostavljanja prijedloga izmjena i dopuna radnog materijala Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih obitelji, organizira radni sastanak sa predstavnicima maloljetnih boraca, kako bi nastavili sa radom na pomenutom Zakonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministar se obavezao da će se obratiti Institutu za medicinsko vještačenje, sa zahtjevom, da se izvrši dosljedna primjena člana 9. Pravilnika o radu ljekarskih komisija koji predviđa prilikom ocjene invalidnosti maloljetnih boraca uvećanje invalidnosti 10 ili 20 posto.

Predstavnici maloljetnih branilaca obje komponente OS BiH dali su punu podršku aktivnostima federalnog ministarstva i ministra koje kroz institucije sistema poduzima na pripremi za donošenje Zakona o pravimademobiliziranihboraca i članova njihovih obitelji u kome očekuju da će biti priznati kao kategorija maloljetnih boraca.